Warunki techniczne

Nazva wyścigu : AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly, 20. rocznik, serie wyścigów: Puchar Słowacji MTB XCM, ŠKODA BIKE OPEN TOUR

Organizatori : SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o.z.,  Kotešová 541, 013 61 Kotešová, Slovensko, REGON: 37802411, ARAVIS .s.r.o., Kotešová 541, 013 61 Kotešová, Slovensko, REGON: 36376621

Dyrektor wyścigu : Ing. Slavomír Strečanský, tel.: +421/903/550411, e-mail: cyklotour (małpa) cyklotour.sk

Służba ratunkowa : Horská záchranná služba Malá Fatra

 

Start : 23.06.2018, Súľovplac przy domie kultury

- 09.00 h. - 85 km / 3170 m

- 09.25 h. - 60 km / 2380 m

- 10.30 h. - 35 km / 1350 m  (pierwsza fala)

- 10.40 h. 35 km / 1350 m  (druga fala)

- 11.00 h.19 km / 570 m

Trasę należy wybrać sobie z góry, w zgłoszeniu czy podczas prezentacji

Start na trasie 35 km odbędzie się w dwóch falach. Start w pierwszej fali zalecamy zawodnikom z ambicjami do zajęcia czołowych miejsc. Druga fala jest bardziej zalecana dla zawodników z mniejszymi ambicjami. Podział na 2 starty pozwoli na płynne i bezpieczne pokonanie początkowych kilometrów. Czas w każdej fali jest mierzony oddzielnie, wyniki są wspólne dla obu fal! W przypadku, gdy ilość zgłoszeń na trasę 19 km przekroczy liczbę 450, również na tej trasie start odbędzie się w dwóch falach!

Uczestnicy, którzy są właścicielami licencji UCI albo SZC, liderzy SP MTB XCM, ŠBOT, albo innych serii o dużym znaczeniu, będą na trasach 85 km60 km, 35 km (pierwsza fala) i 19 km (pierrwsza fala) zgrupowani w strefie VIP, zawsze na czele startowego pola. Wstęp do strefy VIP nie będzie możliwy 5 minut przed każdym startem. Ci zawodnicy podczas prezentacji otrzymają naklejkę na numer startowy z napisem SZC

 

Zgłoszenia : Proponujemy Państwu internetowy zgłoszeniowy system, gdzie jest też kontrola opłaty startowej i Waszych danych. Zamknięcie zgłoszeniowego systemu jest 22.06.2018r. o godz.16.30. Ale w sobotę już nie ma możliwości zgłoszenia! Jeśli jesteś już zarejestrowana w internetowym zgłoszeniowym systemu, możesz zapłacić oplatu startowu w sobotę rano przed startem. Uczestnicy z zagranicy (nie CZE) płacą aż podczas prezentacji. Wysokość opłaty startowej zależy od daty zgłoszenia się poprzez zgłoszeniowy system.

By proces zgłaszania udział odbył się pomyślnie, należy potwierdzić zgodę z warunkami udziału w zawodach sportowych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na ich częściowe publikowanie. Za osoby, które w dniu wyścigów nie osiągnęły 18 lat życia musi niniejszą zgodę poświadczyć jeden z rodziców lub opiekun! Tekst informowanej zgody jest dostępny na końcu niniejszej strony w części "ostrzeżenia" oraz w systemie zgłoszeń nad formularzem zgłoszeniowym. 

 

Opłata startowa :

85 km / 60 km / 35 km

13 € zgłoszeni do 27.05.2018 z prezentami

17 € zgłoszeni w terminie 28.05. - 14.06.2018 z prezentami

21 € zgłoszeni w terminie 15.06. - 22.06.2018 z prezentami

 

19 km

10 € – zgłoszeni do 27.05.2018 z prezentami

14 € zgłoszeni w terminie 28.05. - 14.06.2018 z prezentami

18 €zgłoszeni w terminie 15.06. - 22.06.2018 z prezentami

 

Opłata startowa obejmuje : prezenty - AUTHOR, ŠKODA, NUTREND, NIKA, CYKLOSTAR, RED BULLnumer startowy s chipom elektronicznym, poczęstunek na trasie, posiłek + napój na mecie, serwis, zabezpieczenie zdrowotne

 

Prezentacja : Súľov, dom kultury : piątek 22.06.2018, 17.00 - 21.00 godz.

zgłoszeni przed imprezą : sobota 23.06.2018, 07.30 - 10.45 godz.

 

Chip : Przy odbiorze chipu nie pobieramy żadnej zaliczki. Korzystamy z jednorazowych chipów bezzwrotnych, które należy umieścić na numery startowe. Talony żywieniowe i napojowe będą tworzyć integralną część numeru startowego. O poprawne rezultaty troszczy się spółka ČASOMIERA - VOS-TPK, s.r.o., REGON: 50635999.


Poczęstunek : trasa: 85 km - 7x, 60 km - 5x, 35 km - 3x19 km - 1x

Na mecie oczekuje Was diety miesa / jedzenie wegetariańskie i napój według własnego wyboru.


Kategorie :


TRASA 85 km / 3170 m

AB85: Mężczyzni do 39 lat (1979 i młodsi)

C85: Mężczyzni 40 - 49 lat (1978 - 1969)

D85: Mężczyzni 50 - 59 lat (1968 - 1959)

E85: Mężczyzni 60 lat i więcej (1958 i starsi)

Z85: Kobiety bez żniczy wieku

 

TRASA 60 km / 2380 m

A60: Mężczyzni do 29 lat (1989 i młodsi)

B60: Mężczyzni 30 - 39 lat (1988 - 1979)

C60: Mężczyzni 40 - 49 lat (1978 - 1969)

D60: Mężczyzni 50 - 59 lat (1968 - 1959)

E60: Mężczyzni 60 lat i więcej (1958 i starsi)

ZF60: Kobiety do 39 lat (1979 i młodsze)

ZG60: Kobiety 40 - 49 lat (1978 - 1969)

ZH60: Kobiety 50 lat i więcej (1968 i starsze)

 

TRASA 35 km / 1350 m

J35Chłopcy do 18 lat (2000 i młodsi)

A35Mężczyzni 19 - 29 lat (1999 - 1989)

B35Mężczyzni 30 - 39 lat (1988 - 1979)

C35Mężczyzni 40 - 49 lat (1978 - 1969)

D35Mężczyzni 50 - 59 lat (1968 - 1959)

E35Mężczyzni 60 lat i więcej (1958 i starsi)

ZJ35Dziewczyny do 18 lat (2000 i młodsze)

ZF35Kobiety 19 - 39 lat (1999 - 1979)

ZG35Kobiety 40 - 49 lat (1978 - 1969)

ZH35Kobiety 50 lat i więcej (1968 i starsze)

TIR35Mężczyzni bez różniczy wieku o wadze na starcie od 100 kg w górę            bez roweru  :-)

 

TRASA 19 km / 570 m

M19: Chłopcy do 14 lat (2004 i młodsi)

J19: Chłopcy 15 - 18 lat (2003 - 2000)

A19: Mężczyzni 19 - 29 lat (1999 - 1989)

B19: Mężczyzni 30 - 39 lat (1988 - 1979)

C19: Mężczyzni 40 - 49 lat (1978 - 1969)

D19: Mężczyzni 50 - 59 lat (1968 - 1959)

E19: Mężczyzni 60 lat i więcej (1958 i starsi)

ZM19: Dziewczyny do 14 lat (2004 i młodsze)

ZJ19: Dziewczyny 15 - 18 lat (2003 - 2000)

ZF19: Kobiety 19 - 39 lat (1999 - 1979)

ZG19: Kobiety 40 - 49 lat (1978 - 1969)

ZH19: Kobiety 50 lat i więcej (1968 i starsze)

TIR19Mężczyzni bez różniczy wieku o wadze na starcie od 100 kg w górę            bez roweru  :-)

 

Ceny : Wartościowe ceny rzeczowe w wszystkich kategoriach. Czym dłuższa trasa, tym bardziej atrakcyjne ceny. Tombola będzie podzielona pomiędzy obecnych uczestników po ogłoszeniu wyników.

 

Ostrzeżenia

INFORMOWANA ZGODA UCZESTNIKA ZAWODÓW SPORTOWYCH:

Wysyłając zgłoszenie potwierdzam, że biorę udział w wyścigu AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly za stałego ruchu drogowego na własne ryzyko, polecenia sztabu organizacyjnego arbitrów i policji będę respektował, odpad będę wysypywał tylko w punkcie z napojami orzeźwiającymi i w miejscach do tego przeznaczonych, oraz że zapoznałem się z warunkami wyścigów.

Wysyłając zgłoszenie dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora zawodów (SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., REGON:37802411) w myśl ustawy z 2013 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Republiki Słowackiej nr 122, (do 24.05.2018r.), ewentualnie od 25.05.2018 w myśl ustawy z 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Republiki Słowackiej nr 18, na podstawie §14 i §19 cytowanej ustawy dla potrzeb w/w wyścigów w zakresie wszystkich pozycji, które należy wypełnić w formularzu (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, narodowość, płeć, kategoria, klub, adres e-mailowy, numer telefonu komórkowego), jak również wyrażam zgodę na opublikowanie części moich danych osobowych (imię, nazwisko, rok urodzenia, kategoria, miasto/klub i narodowość) na liście zgłoszonych uczestników na stronie internetowej zawodów sportowych, na liście startu i na liście wyników, udostępni och w formie drukowanej na tablicy ogłoszeń bezpośrednio w trakcie wyścigów oraz w formie elektronicznej na tablicy świetlnej, informującej o osiągniętych wynikach oraz na stronie internetowej wyścigów rowerowych. Zgadzam się z wysłaniem e- maili informacyjnych dotyczących organizowaniem wyścigów i zgadzam się z publikowaniem moich zdjęć z wyścigów na stronie internetowej zawodów sportowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych przez organizatora wyścigów - SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., REGON:37802411. Niniejszą zgodę, w myśl ustawy z 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Republiki Słowackiej nr 18, §14, ust.3), można kiedykolwiek odwołać na piśmie lub e-mailem (cyklotour(małpa)cyklotour.sk). Za osoby, które w dniu wyścigów nie osiągnęły 18 lat życia musi niniejszą zgodę poświadczyć jeden z rodziców lub opiekun.
 

- Bikemaraton odbywa się na własne ryzyko przy pełnym nasileniu ruchu drogowego.

- Trasa prowadzi obszarem chronionym, na niektórych odcinkach obowiązuje piąty, tj. najwyższy stopień ochrony, a więc należy się odpowiednio zachowywać tak w stosunku do otaczającej przyrody, jak również w stosunku do mieszkańców!

- Odpadki można wyrzucać wyłącznie w punktach bufetowych albo w wyznaczonym miejscu w okolicy startu i mety.

- Uczestnicy zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego, poleceń policjantów, arbitrów i członków sztabu organizacyjnego.

- Organizator nie przejmuje na siebie odpowiedzialności za szkody zaistniałe uczestnikom i osobom towarzyszącym, jak również przez nich wyrządzone.

- Uczestnicy w wieku 14 lat i młodsi mogą startować tylko na trasie 19 km i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

- Za start uczestnika poniżej 17 roku życia odpowiedzialność ponosi jego przedstawiciel ustawowy. Podczas prezentacji należy dołączyć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego.

Uczestnicy mogą ścigać się tylko na rowerach bez dodatkowego napędu. Rowery elektryczne nie są dozwolone, a ich użycie prowadzi do dyskwalifikacji bez zwrotu oplaty startowej. NOWOŚĆ!

- Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników kask rowerowy!

- Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie wyścigów w pobliżu trasy będą pracować fotografowie z serwisu fotograficznego partnera umownego: FaxCopy Pro, s.r.o., REGON: 47076178, którzy będą oferować zdjęcia za odpłatą. W związku z tym organizator imprezy sportowej po zakończeniu wyścigów prześle do wszystkich uczestników e-mail, zawierający odsyłacz odnośnie odbioru wykonanych zdjęć.

- Zgodę z informacjami ostrzegawczymi i z warunkami udziału w 20. roczniku AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly potwierdzasz wysyłając zgłoszenie! 


Dziękujemy za wyrozumiałość.