Propozície Detskej Považskej cykloligy

3. kolo Detskej Považskej cykloligy 2018 - SÚĽOV 

 

Hlavný organizátor: Občianske združenie SpektrumSZ, Prosné 172, 018 01 Udiča, stefan (zavinac) zilovec.sk, +421/903/539669 

Lokálny organizátor: SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, Kotešová 541, 013 61 Kotešová, cyklotour (zavináč ) cyklotour.sk, +421/903/550411

Termín: sobota 09.06.2018

Miesto konania: Súľov, okres Bytča, Lúka pod skalami

Prihlášky: Z dôvodu bezpečnostných opatrení v súvislosti so Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018, bude prihlasovanie prebiehať priamo na prezentácii pred pretekmi. Na mieste prezentácie bude zákonný zástupca dieťaťa podpisovať nasledovný Informovaný súhlas účastníka pretekov:

Podpísaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa pre prevádzkovateľa SPEKTRUM SZ, o. z., IČO:50449982, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.., (do 24.05.2018), resp. od 25.05.2018 v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby Detských cyklistických pretekov v Súľove v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, rok narodenia, mesto/klub, národnosť) a taktiež súhlasím so zverejnením časti osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) vo výsledkovej listine zverejnenej na nástenke na pretekoch a na webovej stránke Detskej Považskej cykloligy (DPCL). Súhlasím aj so zverejnením fotografii môjho dieťaťa z pretekov na webovej stránke DPCL. Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom: stefan (zavináč) zilovec.sk

Ak nesúhlasite s podmienkami účasti na Detských cyklistických pretekoch v Súľove, alebo odmietate spracovanie a zverejnenie osobných údajov Vášho dieťaťa, špecifikované v informovanom súhlase a máte záujem, aby Vaše dieťa na týchto pretekoch štartovalo, kontaktujte nás prosím e-mailom na adresu: stefan (zavináč) zilovec.sk

Ďakujeme za porozumenie.

Prezentácia: Sobota 09.06.2018 od 08.00 do 10:30 hod., Koliba pod skalami, SúľovNezabudnite si priniesť aj kartičku poistenca dieťaťa.

Štartovné:   Pre všetky kategórie - 1 € 

Aj v tomto roku sa Detská Považská cykloliga ponesie pod mottom „My deťom a deti deťom“. My dospelí pripravíme preteky deťom, na ktorých si zašportujú a zabavia sa so svojimi kamarátmi. Symbolické štartovné 1 € poputuje v celej vyzbieranej výške v prospech Detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. Za získané prostriedky budú zakúpené potrebné veci, ktoré prinesú radosť deťom v nemocnici. A tak deti svojím príspevkom prinesú radosť svojim rovesníkom, ktorí nemajú to šťastie takto si zašportovať.

 

Kategórie a trasy:

Dĺžka trás je informatívna!

V2 - Starší žiaci                 2005 - 2004           cca 7 km      35 minút         2 veľké okruhy (VO)

VD2 - Staršie žiačky          2005 - 2004           cca 7 km      35 minút         2 VO

V1 - Mladší žiaci                2007 - 2006           4,3 km         20 minút         1 VO

VD1 - Mladšie žiačky         2007 - 2006           4,3 km         20 minút         1 VO

M4 - Mini chlapci                2009 - 2008           2,9 km         16 minút         5 malých okruhov (MO)

MD4 - Mini dievčatá           2009 - 2008           2,9 km         16 minút         5 MO

M3 - Mili chlapci                 2011 - 2010           1,9 km         10 minút         3 MO

MD3 - Mili dievčatá            2011 - 2010           1,9 km         10 minút         3 MO

M1 - Mikro chlapci             2013 - 2012            600 m          4 minúty         1 malé kolo (MK)

MD1 - Mikro dievčatá         2013 - 2012           600 m          4 minúty         1 MK

B1 - Baby chlapci               2014 a mladší        100 m

BD1 - Baby dievčatá          2014 a mladšie      100 m

 

Štart: 11:00 hod., Súľov - lúka pod skalami

Ceny: Vecné ceny získajú prvé tri deti v každej vekovej kategórii. Všetky štartujúce deti dostanú cyklistickú fľašu NUTREND, nejaké maškrty a účastnícku medailu :-)

Tombola: Každé štartujúce dieťa bude zaradené do detskej tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Občerstvenie: cieli je zabezpečené občerstvenie: ovocie + voda. Teplé jedlo sa zakúpiť počas celého dňa v Kolibe pod skalami.

Upozornenia:

  • Detské cyklistické preteky sa uskutočnia za takmer každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu zázemia, zmenu trás, alebo úplné zrušenie pretekov
  • každé dieťa jazdí na cyklistických pretekoch dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo
  • za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na riadne vyznačenom okruhu
  • na bezpečnosť detí, v mieste konania detských pretekov budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia
  • cyklistická prilba je povinná pre všetky deti počas celých detských pretekov
  • zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou dieťaťa a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole!
  • v kategórii BABY môžu deti pretekať aj na odrážadlách, trojkolkách a kolobežkách

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatíDeti jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonní zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že  v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie. Svoj súhlas vyjadruje zákonný zástupca podpisom prihlášky.


Organizátor detského podujatia si vyhradzuje právo zmeny programu.

prípade nejasností nás kontaktujte: cyklotour (zavináč) cyklotour.sk