Technické podmienky

názov pretekov : AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly, 20.ročník, podujatie je súčasťou Slovenského pohára MTB XCM a ŠKODA BIKE OPEN TOUR.

organizátori : SCK CYKLO TOUR Súľov-Hradná, Kotešová 541, 013 61, IČO: 37802411 a ARAVIS, s.r.o., Kotešová 541, 013 61, IČO: 36376621

riaditeľ pretekov : Ing. Slavomír Strečanský, tel.: +421/903/550411, e-mail: cyklotour (zavináč) cyklotour.sk

záchranná služba: Horská záchranná služba Malá Fatra

 

štart : 23.06.2018, Súľovnámestie pri Kultúrnom dome

- 09.00 h. - 85 km / 3170 m                        (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória muži)

- 09.25 h. - 60 km / 2380 m                        (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória ženy)

- 10.30 h. - 35 km / 1350 m (prvá vlna)     (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória juniori+juniorky)

- 10.40 h. - 35 km / 1350 m (druhá vlna)   (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória juniori+juniorky)

- 11.00 h. - 19 km / 570 m                          (Trasa hodnotená pre SP XCM, kategória kadeti/kadetky)

Trasu si je nutné zvoliť pred štartom, v prihláške či pri prezentácii!

Štart na trase 35 km bude rozdelený do 2 vĺn. Prvú vlnu odporúčame pre pretekárov s ambíciou na popredné umiestnenie. Druhá vlna je skôr pre bikerov pohodárov. Rozdelenie na 2 štarty Vám umožní plynulejší a bezpečnejší prejazd úvodnými kilometrami. Čas sa meria pre každú vlnu samostatne, výsledky sú však pre obe vlny spoločné! V prípade viac ako 450 štartujúcich na trase 19 km bude aj jej štart rozdelený na 2 vlny!

Účastníci vlastniaci licenciu UCI, alebo SZC, lídri SP MTB XCM, ŠBOT, či ďalších významných sérií, budú na trasách 85 km, 60 km, 35 km (prvá vlna) a 19 km (prvá vlna) radení do VIP zóny, ktorá bude vyhradená na začiatku štartového koridora. VIP zónu uzatvárame 5 minút pred každým štartom. Títo účastníci obdržia pri prezentácii nálepku SZC na štartovné číslo.

 

prihlášky : Použite prosím náš internetový prihláškový systém.

Pre úspešné prihlásenie je potrebné potvrdiť súhlas s podmienkami účasti na pretekoch a súhlas so spracovaním osobných údajov a zverejnením ich časti. Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov potvrdzuje súhlas zákonný zástupca! Text informovaného súhlasu nájdete na konci tejto stránky v časti "upozornenia" a v prihláškovom systéme nad prihláškovým formulárom. Účastník (SVK, CZE) je za kompletne prihláseného považovanýkeď zaplatené štartovné a organizátor o tom vie! Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslania! Uzávierka internetového prihláškového systému je 22.06.2018 o 16.30 hod. Prihlásiť sa ale ešte môžete v tento deň na prezentácii v Súľove v čase: 17.00 - 21.00 hod. V sobotunie je možné sa prihlásiť ! Ak nechcete štartovné platiť vopred, využite prosím možnosť zaregistrovať sa cez prihláškový systém vopred a štartovné (už najvyššiu sumusi môžete zaplatiť až v sobotu pred štartom.

 

štartovné:

85 km / 60 km 35 km

13 € / 350 CZKuhradené / prihlásení* do 27.05.2018 s darčekmi

17 € / 460 CZKuhradené / prihlásení* 28.05. - 14.06.2018 s darčekmi

21 € / 570 CZK prihlásení 15.06. - 22.06.2018 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 23.06.2018!

  

19 km

10 € / 270 CZKuhradené / prihlásení* do 27.05.2018 s darčekmi

14 € / 380 CZKuhradené / prihlásení* 28.05. - 14.06.2018 s darčekmi

18 € / 490 CZK prihlásení 15.06. - 22.06.2018 s darčekmi, štartovné sa platí pri prezentácii - aj v sobotu 23.06.2018!

 

1. Účastníci zo Slovenska môžu platiť vkladom, či prevodom na účet v PRIMA banke (€), IBAN: SK67 5600 0000 0003 0172 0001, SWIFT/BIC: KOMASK2X, názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

2. Účastníci z Českej republiky môžu platiť vkladom, alebo prevodom na účet v Raiffeisenbank (CZK), IBAN: CZ66 5500 0000 0019 8710 3001, SWIFT/BIC: RZBCCZPP názov: SCK CYKLO TOUR Súľov. Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného !

*3. Účastníci z ostatných krajín platiapri prezentácii. Výška štartovného závisí od dátumu prihlásenia sa cez prihláškový systém.

Ako variabilný symbol použite dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR. Štartovné ( - storno poplatok 5 € / 130 CZK ) vraciame po podujatí len po ospravedlnení sa do 20.06.2018! Odhlásenie prosím pošlite na e-mailovú adresu organizátora aj s údajmi potrebnými na vrátenie štartovného. Pri neúčasti štartovné nevraciame! V prípade neorganizovania bikemaratónu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia, ohrozenie bezpečnosti štátu ... ) sa štartovné nevracia!

 

štartovné obsahuje : darčeky - od značiek AUTHOR, ŠKODA, NUTREND, NIKA, CYKLOSTAR, RED BULL, štartovné číslo, jednorazový elektronický čip, pitný režim NUTREND + RAJEC + KOFOLA, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, servis, teplé sprchy, zdravotnícke zabezpečenie

 

prezentácia : Súľov, kultúrny dom: piatok 22.06.2018, 17.00 - 21.00 hod.

                          vopred prihlásení: sobota 23.06.2018, 07.30 - 10.45 hod.

Ak si nájdete v zozname prihlásených v prihláškovom systéme nezrovnalosť v platbe, kontaktujte nás okamžite e-mailom: cyklotour (zavináč) cyklotour.sk a radšej si so sebou na prezentáciu prineste doklad o zaplatení štartovného !

 

čip: Pri vydaní čipu nie je potrebná záloha. Používame jednorázové nevratné čipy, ktoré budú umiestnené na štartovných číslach. Lístky na jedlo a nápoje budú súčasťou štartovného čísla. Spracovanie výsledkov zabezpečuje spoločnosť ČASOMIERA - VOS-TPK, s.r.o., IČO: 50635999.  Na prezentácii budete pri prevzatí čísla s čipom podpisovať súhlas so spracovaním časti Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, rok narodenia, kategória, mesto/klub a národnosť) a ich zverejnením na webe (bez roku narodenia!) pre uvedeného zmluvného partnera. Bez tohto súhlasu Vás nemôžeme zaradiť do štartovej a tým pádom ani výsledkovej listiny. Ďakujeme za porozumenie.

.

občerstvenie : trasa85 km - 7x60 km - 5x35 km - 3x19 km - 1x

V cieli na Vás čaká mäsité jedlo, alebo vegetariánske rizoto a nápoje: RAJEC KYSLÍK 0,75 l + pivo / KOFOLA.

 

KATEGÓRIE : 

TRASA 85 km / 3170 m

AB85: muži do 39 rokov (1979 a mladší)

C85: muži 40 - 49 rokov (1978 - 1969)

D85: muži 50 - 59 rokov (1968 - 1959)

E85: muži 60 rokov a viac (1958 a starší)

Z85: ženy bez rozdielu veku


TRASA 60 km / 2380 m

A60: muži do 29 rokov (1989 a mladší)

B60: muži 30 - 39 rokov (1988 - 1979)

C60: muži 40 - 49 rokov (1978 - 1969)

D60: muži 50 - 59 rokov (1968 - 1959)

E60: muži 60 rokov a viac (1958 a starší)

ZF60: ženy do 39 rokov (1979 a mladšie)

ZG60: ženy 40 - 49 rokov (1978 - 1969)

ZH60: ženy 50 rokov a viac (1968 a staršie)

 

TRASA 35 km / 1350 m

J35: juniori do 18 rokov (2000 a mladší

A35: muži 19 - 29 rokov (1999 - 1989)

B35: muži 30 - 39 rokov (1988 - 1979)

C35: muži 40 - 49 rokov (1978 - 1969)

D35: muži 50 - 59 rokov (1968 - 1959)

E35: muži 60 rokov a viac (1958 a starší)

ZJ35juniorky do 18 rokov (2000 a mladšie)

ZF35ženy 19 - 39 rokov (1999 - 1979)

ZG35ženy 40 - 49 rokov (1978 - 1969)

ZH35ženy 50 rokov a viac (1968 a staršie)

TIR35: muži bez rozdielu veku so štartovou hmotnosťou 100 kg a viac...     bez bicykla :-))

 

TRASA 19 km / 570 m

M19: chlapci do 14 rokov (2004 a mladší)

J19: juniori 15 - 18 rokov (2003 - 2000)

A19: muži 19 - 29 rokov (1999 - 1989)

B19: muži 30 - 39 rokov (1988 - 1979)

C19: muži 40 - 49 rokov (1978 - 1969)

D19: muži 50 - 59 rokov (1968 - 1959)

E19: muži 60 rokov a viac (1958 a starší)

ZM19: dievčatá do 14 rokov (2004 a mladšie)

ZJ19: juniorky 15 - 18 rokov (2003 - 2000)

ZF19: ženy 19 - 39 rokov (1999 - 1979)

ZG19: ženy 40 - 49 rokov (1978 - 1969)

ZH19: ženy 50 rokov a viac (1968 a staršie)

TIR19: muži bez rozdielu veku so štartovou hmotnosťou 100 kg a viac...     bez bicykla :-))

  

upozornenia :

INFORMOVANÝ SÚHLAS ÚČASTNÍKA PRETEKOV

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly sa zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo za plnej cestnej premávky, budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, rozhodcov a polície, odpadky budem zahadzovať len na občerstvovacích staniciach a miestach na to určených a dôkladne som sa oboznámil -a s podmienkami pretekov.

Odoslaním prihlášky dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., IČO:37802411) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.., (do 24.05.2018), resp. od 25.05.2018 v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19 citovaného Zákona pre potreby hore uvedených pretekov v rozsahu všetkých polí prihláškového formulára (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, národnosť, pohlavie, kategória, klub, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo) a taktiež súhlasím so zverejnením časti mojich osobných údajov (meno, priezvisko, kategória, mesto/klub, národnosť) v prehľade prihlásených účastníkov na webovej stránke pretekov, v štartovnej a výsledkovej listine zverejnenej v tlačenej forme na nástenke priamo na pretekoch a v elektronickej forme na svetelnej výsledkovej tabuli a na webovej stránke pretekov. Súhlasím aj so zaslaním informačných e-mailov, týkajúcich sa organizácie horeuvedených pretekov a súhlasím aj so zverejnením mojich fotografii z pretekov na webovej stránke pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa (SCK CYKLO TOUR Súľov - Hradná, o. z., IČO:37802411). Tento súhlas je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., §14, ods.3) možné kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (cyklotour(zavináč)cyklotour.sk). Za osoby ku dňu prihlásenia mladšie ako 18 rokov musí tento súhlas potvrdiť zákonný zástupca. 

ďalšie upozornenia: 

- Trasa vedie chráneným územím, v niektorých úsekoch aj v najvyššom 5. stupni ochranypreto buďte ohľaduplní ku prírode a jej obyvateľom!

- Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.

- Účastníci v čase štartu vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 19 km a iba v sprievode dospelej osoby. Táto osoba musí byť tiež riadne prihlásená. Meno dieťaťa a sprevádzajucej osoby je kvôli identifikácii počas pretekov potrebné uviesť v prihláškovom formulári do poznámky u oboch štartujúcich!

- Za štart účastníka v čase štartu vo veku 17 rokov a mladšieho zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

- Prilba je pre účastníkov na celej trase povinná !

- Účastníci môžu preteky absolvovať len na bicykloch bez prídavného pohonu. E-biky nie sú povolené a ich použitie povedie ku diskvalifikácii bez nároku na vrátenie štartovného. NOVÉ !

- Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť zmluvný fotoservis partnera podujatia: Faxcopy Pro s.r.o., IČO: 47076178, ponúkajúci platené fotografie. Fotografie budú dostupné na stránke www.faxcopypro.sk prekryté ochranným vodoznakom. Vyhľadávanie je zabezpečené podľa štartového čísla. V tejto súvislosti organizátor podujatia pošle všetkým účastníkom po pretekoch ponukový e-mail s odkazom na zhotovené fotografie.

- Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 20. ročníku AUTHOR ŠKODA bikemaratónu Súľovské skaly potvrdíte odoslaním prihlášky!


Ďakujeme za porozumenie.


SCK CYKLO TOUR Súľov-Hradná a ARAVIS, s.r.o.
 

b_150_150_16777215_0___images_stories_cyklotour_2018_fax_copy_pro_letak.jpg